Hauen pilkintä/ismete

Hauen pilkintä/täkyonginta, joka tunnetaan myös ismetenä, eli täkykalastuksena joka tapahtuu jään päältä käyttäen lyhyttä vapaa, kelaa ja täkysyöttiä.

Jäähän kairatan useampi reikä muutamien kymmenien metrien välille, joiden reunalle asetetaan telineeseen vapa, johon on kiinnitetty vippa, eli huomiopallo valinnaisesti kellolla varustettuna, joka ilmaisee kun hauki käy kiinni täkyyn. Kun hauki on oikein syönnillään, saa täkyjä olla kilvan kokemassa ja juoksemassa kilpaa kairattujen reikien välillä.

Ismetekausi alkaa heti jäiden tullessa ja kestää kevääseen asti niin pitkään, kuin jäät kantavat.